Проекти в строеж – Сити Стройинвест ООД

ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО ГР. ПАЗАРДЖИК - УЛ. "НИКИФОР П. КОНСТАНТИНОВ" № 21

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАРАЖИ ГР. ПАЗАРДЖИК - УЛ."СТОЯН АНГЕЛОВ"

ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО ГР. СОФИЯ - УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ГЕРОВ" №17

PHOTO3

ул. "Александър Геров" 17

Photo2

ул. "Александър Геров" 17

Вижте повече

ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО ГР. ПАЗАРДЖИК - УЛ. "ЗАВОЯ НА ЧЕРНА" № 9

Всички апартаменти на тази локация са продадени!

3D View 1

УЛ. "ЗАВОЯ НА ЧЕРНА" № 9

3D View 2

УЛ. "ЗАВОЯ НА ЧЕРНА" № 9

3D View 3

УЛ. "ЗАВОЯ НА ЧЕРНА" № 9

3D View 4

УЛ. "ЗАВОЯ НА ЧЕРНА" № 9

3D View 5

УЛ. "ЗАВОЯ НА ЧЕРНА" № 9

3D View 6

УЛ. "ЗАВОЯ НА ЧЕРНА" № 9

3D View 7

УЛ. "ЗАВОЯ НА ЧЕРНА" № 9

3D View 8

УЛ. "ЗАВОЯ НА ЧЕРНА" № 9

Вижте повече